031-3301101 Starta projekt här
Marksten i natursten
Natursten är olika slags bergarter, som som skapats av naturen. Till exempel Granit, skiffer, kalksten. Naturstenens egenskaper och utseende varierar, beroende på var de bryts. Natursten håller generation efter generation och blir bara vackrare med åren. Vi har ett stort sortiment av marksten och plattor i natursten. Man kan välja en naturlig yta eller en yta som är bearbetad på olika sätt.
Visar 12 av 23 artiklar