TOPPLISTAN

Hem Hem » Dammprodukter » Tryckfilter » POWERBEAD PB

POWERBEAD PB

För stora dammar med mycket fisk - enkel att rengöra!
Typ:
Powerbead PB 20 till 80m3
Artnr 40113
9995 kr /st inkl.moms
Powerbead PB 10 till 40m3
Artnr 40112
7995 kr /st inkl.moms

Beadfilter är en ny teknik där små plastkulor används som filtermaterial. Fördelen med beadfilter är att de klarar stora dammar och är lätta att göra rena. Filtret kan enkelt rengöras genom backspolning. Man kan välja att spola ut smutsvattnet i sitt trädgårdsland och på så sätt vattna med näringsrikt vatten.

PowerBead utvecklades ursprungligen i USA för fiskodlingar där det krävs en effektiv filtrering och minimal skötsel. Inget filter på marknaden har lättare och effektivare rengöring. PowerBead behöver inte öppnas utan rengöring sker med den inbyggda pumpen och den praktiska flervägsventilen.

Det ingår inget UV-C i själva Beadfiltrena, utan detta är något man får komplettera med. Det är att rekommendera att ha en UV-C enhet kopplat efter sitt Beadfilter, för att få bra vattenkvalite och lite alger.

PowerBead är antagligen det mest sålda filtret i sverige för större dammar och om du har mycket fisk. Den enkla och effektiva rengöringen gör skötseln minmal.

 

Utförligare beskrivning av Powerbead filtret

En pump pressar in vattnet genom flervägsventilen in i filtret. Vattnet passerar genom ett filtermaterial som består av 25 kg millimeter stora plastkulor som flyter. På plastmaterialet sätter sig en film av nyttiga bakterier. Eftersom filterbädden är relativt tät kan inte partiklar från dammen passera utan samlas i botten av filtret där de lätt spolas ur. Efterhand som filterbädden blir mättad klumpar plastmaterialet ihop sig. En tryckmätare gör det enkelt att se, genom att den stiger och flödet genom filtret minskar. Pumpen i dammen stängs då av. Den inbyggda reningspumpen får gå några minuter och spolar då av det nedsmutsade filtermaterialet. Ventilen sätts i läge backspolning och dammpumpen spolar ut det smutsiga vattnet via bottenventilen som du öppnat. Du kan välja att spola ut vattnet i din rabatt och på så sätt vattna med näringsrikt vatten.

Den effektiva filtreringen utgörs av tre olika processer:

1. Sedimentering: De största smutspartiklarna lägger sig på botten i tanken och avlägsnas lätt med dräneringskranen.

2. Mekanisk filtrering: När vattnet passerar genom filtermaterialet fångas merparten av smutspartiklarna upp.

3. Biologisk filtrering: De finaste partiklarna bryts ner av den stora aktiva biologiska filterytan (se avsnittet biologisk filtrering).

Observera! Filtret bör backspolas under den varmaste tiden ca 1 ggr/vecka eller när flödet minskar märkbart.

Biologisk filtrering

Det här filtret bryter ner skadliga avfallsämnen i vattnet som uppstår av fiskarnas andning, exkrementer och växters förruttnelse genom att utnyttja naturlig nedbrytning. Nedbrytningen är en naturlig process som bryter ner högre organiska föroreningar till ofarliga lättflyktiga ämnen.

Exempel på mycket giftiga ämnen för fiskar är ammonium / ammoniak beroende på pH värdet samt nitrit. Filtrets stora biologiska filteryta gör att filtermaterialet tillåter stora mängder nyttiga bakterie att kolonisera filtret. Bakterierna består främst av Nitrosomas bakterier som bryter ner giftigt ammonium / ammoniak till nitrit. Därefter bryter Necrobacter bakterier ner nitriten till nitrat som växterna använder som näring. En förutsättning för den här naturliga nedbrytningen i filtret är en ständig tillförsel av syrerikt vatten. Det sker genom din dammpump som ständigt tillför vatten in i filtret. Det är därför mycket viktigt att pumpen går dygnet runt under säsongen. Det tar 4-6 veckor efter filtret startas, innan den biologiska nedbrytningen börjar.

För att få filtret att starta snabbare är det en god idé att tillsätta mikrostart. Du bör också mata dina fiskar försiktigt under den här uppstartsfasen. Särskilt viktigt i nya dammar.

För att få en snabbare tillväxt av bakterier när filtret startas skall det inte backspolas de 3-4 första veckorna om inte flödet minskar drastiskt. Backspola bara om tryckmätern stiger ordentligt eller flödet ut från filtret minskar.De nyttiga Nitrosamas och Neckrobacter bakterierna måste ha syre. Om pumpen i dammen stannar dör de. Det är därför viktigt att pumpen går 24 timmar/dygnet.

En stabil vattenmiljö kräver ett KH värde på minst 4.

Filtrets mekaniska funktion släpper igenom algceller av svävalger (grönt vatten). Vi rekommenderar att Powerbead alltid används i kombination med en UV-C enhet av bra kvalité för att få kristallklart vatten.

Lämna ett omdöme

1 2 3 4 5

Leveransinformation

Läs mer om våra leveransvillkor i våra köpvillkor.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
(0/5)
Bli först med att betygsätta.

Du kanske också är intresserad av

från 2295 kr

Andra varor från samma varugrupp

från 2295 kr

Andra varor från samma fabrikat

från 2795 kr