031-3301101 Starta projekt här
Vårt sortiment

Allt du behöver för att i natursten eller betongsten anlägga en trädgård

 

Garageuppfart, altan eller trädgårdsgång

 

Stödmur eller en fristående mur

 

Trädgårdsdamm

 

Yta med dekorsten

 

Entrétrappa eller terrängtrappa

 

Kant med kantsten

 

Du kanske behöver

 

Såga i betong- eller natursten

 

Spräcka ett stenblock eller en stenklippa i granit

 

Klä in en befintlig betongtrappa eller mur med granit eller skiffer

 

Hjälp att planera och designa en hel trädgård inklusive grönt

 

Asfaltera en yta

 

Rulla ut eller så nytt gräs

 

Schakta ut och omforma din trädgård 

 

Belysa ett träd, en mur eller trädgårdsgång

 

Större krukor och planteringskärl

 

Förbättra inomhusmiljön med inomhusfontäner

 

Rengöra och renovera gamla, gröna plattor

 

Bli av med en gammal slipersmur

 

Specialverktyg för stensättning

 

Hjälp att dränera en sten- eller gräsyta från regnvatten

Visar 12 av 2 artiklar