Sätta kullersten

   

Att armera en slänt med kullersten är ett snyggt och effektivt sätt att stabilisera en nivåskillnad. I jämförelse med att montera en stödmur så är det betydligt billigare och lättare att sätta kullersten. 

Börja med att sätta ett snöre från botten till toppen av slänten, där ni vill ha kullersten. Precis som med de flesta markjobb behövs här fiberduk, krossgrus/makadam och stenflis innan man börjar att sätta kullersten. Mät ifrån snöret och ner till marknivån så vet ni om det behövs grävning eller inte. Räkna med ca 10 cm grundlager med krossgrus och några cm med justeringslager med stenflis. 

När kullerstenen är på plats så foga med stenflis, det dränerar bra och blir en snyggare fog än om man fogar med finbetong. 

Viktigt att tänka på, välj alltid den släta sidan upp! Kolla på kullerstenen och välj ut den slätase sidan som den synliga delen. Följ snöret. Lägger ni en bred slänt, använd då flera snören och dubbelkolla med rätskiva och vattenpass så att det blir en rak linje även på bredden.

Tips: Ska ni armera stora slänter med kullersten, lämna då några runda öppningar för växter och rabatter, det skapar ofta mer liv. 

Kullersten funkar även fint som avskiljare runt rabatter eller som dränering längs med husfasader. 

   

Kullersten 10-30 cm grå/röd per/1000kg

Skapa rabatter, bygg murar med mera

Tillagd i varukorgen