Så här bygger du en stödmur

   

1. Gräv ut en 20-25 cm djup ränna, och 10 cm bredare än muren. Vid lera eller vatten i botten, lägg en fiberduk.


2. Fyll med krossgrus 15-20 cm (0-18 mm fraktion) eller 8-16 vid lera/ vatten i botten. Packa med padda.


3. Lägg stenflis (2-5 mm fraktion) för avjämning 1-5 cm. Jämna av med rätskiva + vattenpass. Den skall vara i vattennivå.
Använd ett litet vattenpass för att jämna av tvärs med längden. Vid sluttande terräng måste muren trappas. Jämna då av fram
till första trappningen. Muren byggs från lägsta punkten och några centimenter under marknivå. Första trappningen sker då
hela murstenen är under mark. Här behövs normalt ett större utgrävninsdjup, då murstenens höjd + krossgrus + sättflis skall
få plats på djupet under marknivå.


4. Spänn snöre för riktning. Lägg första lagret fram till eventuell trappning.
Lägg på rätskiva och vattenpass och kontrollera
att muren är i nivå. Kontrollera även med litet pass tvärs
över. Justera med gummiklubba, ta eventuellt upp vissa sten
och lägg till/ ta bort stenflis där det behövs för att får hela lagret
i nivå. Första lagret är viktigt att du är noggrann. Kontrollera
att lagret är i riktning med murarsnöret. Borsta av löst grus
innan du lägger på nästa skikt. Rikta varje skikt och lägg på till
önskad höjd. Eventuell toppsten kan limmas med betonglim.
Fyll bakom mur med dränerande massor (t.ex 8-16 makadam),
cirka 20 cm brett så att regnvatten kan rinna igenom. Lägg en
fiberduk bakom dränerande massorna för att separera mot
jordmassor.

     

För murar högre än 1 meter eller
vid glidande massor bakom


Använd markarmering i glasfiber. Detta nät fästes mellan murblock
och inne i dränerings- och jordmassor. För att göra nytta bör nätet
gå in minst 1 meter i massor. Ex. vid 1,5 m hög mur lägges tre nät så
att jordtrycket delas upp i tre lika stora massor. Rådgör med Stenvaruhuset för detaljer.

      

Du behöver:


1. Fiberduk, krossgrus 0-18 mm, stenflis 2-5 mm, marksten/ plattor, fogsand.
2. Asfaltsraka, eventuellt kratta, spade, skyffel, rätskiva, vattenpass, murarsnöre & pinnar,
märksprej, stålprofiler, padda, såg med diamantklinga, sopborste, gummiklubba, skottkärra.

   

så här bygger du en mur 1
Så här bygger du en mur
Så här anlägger du en mur 3
Tillagd i varukorgen