Bärlager & sättflis

Vad är ett bärlager?


Det bär upp din markstensyta och är grunden för ett lyckat resultat. Det gör att du undviker sättningar. Det är viktigt att detta blir bra annars kan man få göra om hela arbetet vilket innebär mycket jobb, pengar och tid. Ett bärlager består normalt av antingen makadam 8-16 mm eller 16- 32 mm, alternativt Krossgrus 0-18 mm eller 0-32 mm.

Hur tjockt bärlager ska man lägga?


Det beror på dina markförhållanden och användningsområde. Lera och mjuka förhållanden kräver normalt mer bärlager. Är det blött eller om ytan ligger i en sänka där vatten samlas skall man troligtvis använda makadam hellre än krossgrus då den inte innehåller något nollmaterial. Man skall även fundera på om man kan dränera ytan, till exempel med en dräneringsslang och leda bort vattnet. Ligger din markstensyta iställer på berg eller bergkross behöves istället minimalt med bärlager. Men riktlinjer säger för gångytor lägg 10-20 cm bärlager, för körytor med normal personbilstrafik typ uppfart 25-35 cm.

Behöver jag en padda/ vibroplatta för att packa bärlagret?


Ja, normalt så behövs det. För mindre gångytor, typ trädgårdsgångar kan man ibland nöja sig med att använda en stamp eller skyffel för att banka ner ytan. Dt hjälp att vattna ytan innan. För andra ytor använder man en padda och en tumregel är att en 90 kg padda padda 9 cm tjockt, een 250 kg padda paddar 25 cm och så vidare. Ska man lägga ett tjockt bärlager så måste man alltså padda i omgångar. Vi hyr ut mindre vibroplattor 50-90 kg. 

Man paddar endast bärlagret, aldrig på sättflisen.

Måste jag använda fiberduk?


Fiberduk används främst för att undvika att jord/ lera vandrar och blandas med bärlagret och undviker på så sätt sättningar i ytan, eftersom jord/ lera innehåller mycket vatten och fryser på vintern och ger upphov till frostsprängningar. Den är inte speciellt effektiv mot ogräs, som många tror, då ogräs kommer ovanifrån. Det är mer effektivt mot  ogräs att använda en bra fogsand, och alltid hålla fogarna fyllda. 
Fiberduken skall ligga under bärlagret, närmast jord/ lera. Man lägger aldrig en fiberduk mellan bärlager och sättflis, då skulle markstensytan riskera att bli svajig, och det skulle bli svårt att jämna av sättflisen. Har du redan ett färdigt bärlager utan fiberduk under är det således för sent att lägga denna. Det är oftast inte värt jobbet att ta bort bärlagret, lägga duk och lägga tillbaka bärlagret heller. 


Slutsatsen är att fiberduk är effektivt för att separera olika material och vi rekommenderar alla att lägga den, men ibland är det inte värt arbetet att lägga och man klarar sig utan den. 


Vilken sättflis skall jag använda?


Stenflis 2-5 mm. Den dränerar och är lätt att jobba med, att jämna av. Använd inte typer med nollmaterial i, eller sand. De klumpar sig och blir svåra att jobba med när det är fuktigt. I sand trivs myror och växtlighet. Lägg cirka 3 cm tjockt så får du plats med avdragsrör i flisen. Lägg inte mer än 7-8 cm med stenflis, då blir det svårt att packa detta. 

Hur får man det jämnt?


Vi säljer avdragsrör och rätskivor. Se här hur man lägger marksten. Spänn ett murarsnöre för att mäta höjder och använd ett vattenpass. Du kan behöva använda en planlaser men ofta klarar man sig utan. 

Skall det vara lutning åt något håll så att regnvattnet kan rinna av?


Ja. 2% lutning är en bra riktlinje. Oftast räcker det att det lutar åt ett håll. Alltid ifrån husväggar. Du kan behöva installera en spygatt eller markränna som är anslutet till ditt dagvattensystem. Många gånger klarar man sig dock utan detta, och det räcker att luta mot till exempel vägen eller rabatter/ gräsmatta. Tänk på att undvika att luta mot grannar som ligger lägre än din tomt. 


Hur räknar man ut hur mycket man behöver?


Bärlager/ sättflis säljs per vikt. I meter ta längden x bredden x höjden x densiteten. Vi räknar densitet 1,5 för alla typer av bärlager/ sättflis. Till exempel bärlager 50 m2; 10 gånger 5 meter och 20 cm tjockt blir 10x5x0,2x1,5= 15 ton. 


Jag har dränerat om, hur länge måste jag vänta till marken satt sig?


Normalt 6-12 månader. Tänk på att det kan ge rätt till ROT- avdrag att lägga ny markstensyta efter dränering enligt avsnittet “Återställning efter dränering”

Tillagd i varukorgen