Montering, massiva granitblock

      

Gräv ut och hårdgör marken. Lägg plattor 40x40x5 eller 50x50x5 i botten i våg åt båda hållen. Montera blocken med minigrävare eller kranbil och blockstenslyft eller lyftband. Bakfyll med betong på båda sidor av muren (betongbil). 

Är det en mur med olika nivåer, exempelvis längs med en backe, förbered trappningarna innan och beställ block utifrån höjden på trappningarna. 

Ska det vara en stödmur, återfyll då med dränerande massor som makadam, lägg eventuellt en dräneringslang i botten. 

   

Tillagd i varukorgen