Markduk & markarmering

    

Måste jag använda fiberduk?


Fiberduk används främst för att undvika att jord/ lera vandrar och blandas med bärlagret och undviker på så sätt sättningar i ytan, eftersom jord/ lera innehåller mycket vatten och fryser på vintern och ger upphov till frostsprängningar. Den är inte speciellt effektiv mot ogräs, som många tror, då ogräs kommer ovanifrån. Det är mer effektivt mot  ogräs att använda en bra fogsand, och alltid hålla fogarna fyllda. 
Fiberduken skall ligga under bärlagret, närmast jord/ lera. Man lägger aldrig en fiberduk mellan bärlager och sättflis, då skulle markstensytan riskera att bli svajig, och det skulle bli svårt att jämna av sättflisen. Har du redan ett färdigt bärlager utan fiberduk under är det således för sent att lägga denna. Det är oftast inte värt jobbet att ta bort bärlagret, lägga duk och lägga tillbaka bärlagret heller. 


Slutsatsen är att fiberduk är effektivt för att separera olika material och vi rekommenderar alla att lägga den, men ibland är det inte värt arbetet att lägga och man klarar sig utan den. 

Behöves markarmering när man bygger en stödmur?

Ofta behövs det. Alltid för murar som är en meter eller högre.

Hur installeras markarmering när man bygger sin stödmur?

Se under Guide instruktioner för hur du bygger en stödmur.

Tillagd i varukorgen