Skiffer

Skiffer är en natursten som ligger skiktad i bergen och kan därför klyvas. Den har en vacker lyster som är oförändrad över tid. Ytan är något ojämnare än till exempel granit, på grund av att den är kluven. Det är dock inga problem att till exempel ställa bord och stolar på ytan. 

 

Montering och olika typer

 

Trampsten

 

Det absolut enklaste är att lägga trampsten. Gräv ut ca 10 cm, läg eventuellt en bit fibeduk och sedan stenflis 2-5 mm fraktion i 3-5 cm tjocklek. Se till så att tramstenen är i våg åt båda hållen. Lägg stenarna så att du får naturliga steg, en sten lite till höger och nästa lite till vänster. 

Sågade

 

Sågade kanter i en viss bredd och med fallande längder i ett visst spann kallas ibland för Skifferhällar. Normalt underlag med fiberduk i botten, 0-18 eller 8-16 som bärlager tjocklek cirka 15 cm (det skall vara hårt när du paddar) och stenflis 2-5 mm i tjocklef 3-5 cm. Eftersom dessa plattor inte är kalibrerade måste de bankas på plats med en gummiklubba. Använd murarsnören för att få raka linjer. Lägg med fogbredd 3-8 mm och foga med en bra fogsand. Sågad skiffer som lägges på löst underlag på detta sätt kan endast användas till gångtrafik.

För biltrafik krävs att de lägges i jordfuktig betong. Blanda bruk till exemepel finbetong med en elektrisk visp eller i en cementblandare. Bruket skall vara relativt torrt, jordfuktigt, som fuktig jord alltså. Plattorna lägges och knackas försiktigt på plats med en gummihammare. Tjocklek bruk cirka 7-10 cm. Låt härda 1-2 dagar och foga sedan med skifferfog. 

Handhugget

 

Detta är en populär produkt där kanterna är färdighuggna. Lägges på samma sätt som sågade. Tänk inte på att det skall vara ett speciellt mönster, utan lägg det som det kommer. Tänk bara på att bryta linjerna så att du inte får genomgående långa linjer i läggningen. Hä kan fogarna vara större, 3-5 cm, och de kan variera i storlek. Bottna fogarna med stenflis 2-5 mm och toppa med en bra fogsand. 

Oregelbundet

 

Kan vara lite lurigt för den oinvigde, men fullt möjligt att genomföra om man föjer stegen. Gör underlag på samma sätt som för sågad, och lägg sedan ut hela ytan med skiffer utan att justera för höjd. Bitarna lägges omlott så att fogarna är max 3-5 cm breda, det vill säga vissa delar av plattorna lägges på de nästföljande. Ta sedan din stenkap med diamantklinga och kapa av alla bitar som ligger på varandra, så att även dessa får en fogbredd på 3-5 cm. Knacka hörn och spetsiga kanter med en slägga och en huggmejsel. Resultatet kommer bli att vissa kanter är huggna och andra sågade, vilket fungerar utmärkt. 

Sen är det dags att justera höjden. Använd murarsnören och en rätskiva. Vattnet kommer rinna i fogarna sä det är mindre vkigt att ha lutning på ytan här jämfört med mer täta ytor som till exemepel betongplattor. Lyft på de lägre plattorna och fyll på med stenflis för att höja dem. Var noga med att flisen hamnar på alla ytterkanter under plattan - hämnar det för mycket i mitten så kommer plattorna att vicka. När du höjt alla låga plattor går du över alla plattor och känner så att de inte vickar. Skulle de vicka får du lyfta på dem och fördela flisen under längs att kanter på plattan. 

Foga med stenflis i botten, toppa med en bra fogsand. 

Tillagd i varukorgen