Marktegel

Marktegel är ett mycket tåligt material som bara blir vackrare med tiden.

Marktegel är tegel som bränns under högre temperatur för att teglet ska bli hårdare och få en lägre fukthalt. Detta gör att teglet, som ligger i fuktig mark tar upp mindre vatten, blir mer beständigt mot frost, och inte spricker. Dessutom måste det tåla betydligt högre laster än vanligt tegel.  Vi importerar vårt marktegel från Danmark där traditionen av tegeltillverkningen fortfarande lever kvar