Gör så här för att komma igång med ert projekt

  

Ta några bilder på de ytor som är intressanta för projektet

Mät upp ungefärligt antal kvadratmeter & höjder

Skriv en kort beskrivning och gör gärna en enkel skiss

Använd formuläret nedan eller skicka ett mail till info@stenvaruhuset.se. OBS! för att skicka bilder behöver ni skicka mail, formuläret är endast för text. 

Vi återkommer med ett kostnadsförslag. Verkar vårt förslag intressant bokar vi in ett platsbesök där vi diskuterar olika lösningar, ger tips och råd. Efter platsbesök ger vi en detaljerad offert

   

   

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Vi hjälper dig hela vägen, från idé till slutfört projekt. Till exempel...

  

- Att anlägga trädgårdsgångar
Trädgårdsdammar
Kanter med kantsten
- Att asfaltera en yta
- fixa ytor och rabbater med dekorsten
- Att belysa ett träd, en mur eller trädgårdsgång
- Att dränera en sten- eller gräsyta från regnvatten
Leverans och grävning med skopa
- Att montera större stödmurar
- Att montera massiva entrétrappor
Att såga/borra i betong- eller natursten vid vår anläggning i Storås
- Fristående mur i betong
- Att schakta ut och omforma din trädgård
Sätta kullersten
- Att montera murar i sprängsten
- Leverera och montera med mindre lastbil
- Lägga en ny uteplats
Terräng trappor
Montera L-stödsmurar
Att spräcka ett stenblock eller en stenklippa i granit
- klä in en befintlig betongtrappa eller mur med granit eller skiffer
Montera stolpar i granit
- Att montra en vangeltrappa till din entre
Montera stödmur i granit
Fristående murar i granit
- Att planera och designa en hel trädgård, inklusive grönt
Projektering
- Garageuppfarter
Sätta smågatsten
- Att rulla ut eller så nytt gräs
Lägga orgelbunden skiffer
Rengöring av befintlig yta
Tillagd i varukorgen