Så här anlägger du en trädgårdsdamm

   

Vår omgivning påverkar oss, inte minst trädgården. Varför inte ge den ytterligare liv genom att anlägga en damm?

      

Damm utgrävt
Damm gummiduk
Damm fylld med vatten
Damm med fiskar
Damm miljö vulkanmunstycke

 

Bildspel Dammar

 

  • Kalksten Långedrag
  • Kalksten Långedrag
  • Kalksten Långedrag
  • Vattenfall
  • Fontän belyst

1. Placeringen bör vara på en lagom solig plats, 6 timmar sol om dagen är riktlinjen. Anlägg på behörigt avstånd från hus (dammar blöter ner och kan skada byggnader) och träd (mindre löv och rötter). Enklast är att bygga på plan mark. Fundera över vad du vill ha i din damm. Växter bör planteras i olika niväer. Fiskar bör ha en djuphåla på minst en meter, och en hyfsad diameter, så att de kan övervintra.
2. Markera dammens form med märkspray eller trästickor. Gräv ut 10 cm större än formen till din damm. Börja med djuphålan och fortsätt med planteringsnivåerna. Den grundaste sumpzonen bör vara 10-30 cm djup., där trivs de fflesta växter. Näckrosor trivs på 1 m djup.
3. Lägg sandlådesand i botten och forma så du vill ha det, 5 cm tjockt. Har du bra jord kan det räcka. Ta bort stenar och vassa föremål. Lägg ett snöre tvärs över för att mäta hur mycket dammduk du behöver.
4. Lägg skydddsmatta av glasfiber. Var två när ni lägger ut gummiduken. Dubbelvik den i svängarna försiktigt. Duken skall gå över kanten cirka 30 cm. Dra i den för att ta bort veck. Fyll på med vatten.
5. Säkra kanten med till exempel kullersten. Täck kanterna av gummiduk med till exempel kooksmatta, stenbelagd dammduk, sjösten. Botten kan täckas med sjösten. Om du placerar stenar eller tunga föremål i dammen så lägg en extra bit gummiduk under. Näckrosor placeras på avständ från fontäner då de vill ha stillastående vatten.
6. Installera en vattenpump för syresättning som minskar risken för algtillväxt och håller fiskar vid liv under vintern. Ett filter bör installeras för ytterligare förbättring av vattenkvalitet. Tänk på att fiskar förorenar, speciellt Koi fisk. Oftast behövs då ett reningsfilter installeras. Fontän- och vattenfallspumpar placeras i djuphålan av dammen.

       

A Skyddsmatta
B Gummiduk 1 mm
C Kantmatta av nylon eller kokos. Säkrar växterna på kanten och döljer gummiduken.
D Stenbelagd dammduk. Snygg till bäckar eller kanter.

      

Damm med fontänpump
FIltoclear dammfilter Oase

   

Tillagd i varukorgen