Vilken marksten skall jag välja?

   

För garageuppfart

 

Generellt kan man säga att en mindre sten är bättre för stenytor med mycket punktbelastningar. 21x14 är ett vanligt mått, 20x 20 ett annat. Mindre stenar ger nämligen mer brytpunkter för tyngden att fördela sig på. De flesta stenar som lämpar sig på garageuppfart är betongstenar, eftersom mycket natursten är av tunnare modell. Ett undantag är vår Raindancing 21x14x4 som kan ses i galleriet på denna sida, tillsammans med några rekommenderade betongstenar att lägga på uppfarten. Även smågatsten går bra på uppfart. 

Tjockleken beror på olika leverantörer har olika rekommendationer. Generellt kan sägas för betongsten och garageuppfarter att 5 cm tjocklek räcker för mindre stenar och plattor upp till 35x35 cm. Därefter 6 cm upp till 50x50 cm.

För natursten gäller ungefär samma förhållande. Natursten är tunnare som standard. Man kan då antingen specialbetälla naturstenen i en tjockare variant, altenativt kan man lägga en tunnare natursten i betongbruk.

 

Bildspel garageuppfart

   

 • Rsutik struktur
 • Antiksten 21x14x5

   

Garageuppfart produkter

   

   

För altanytor & gångar

  

Här kan man med fördel lägga tunnare natursten eller större betongplattor. I gångar till exempel oreglbunden skiffer eller trampsten (se galleri på denna sida). Det går bra att kombinera natursten på altan med betongsten på uppfart. Det går även bra att kombinera en yta med betong och natursten, till exempel en dubbelram i smågatsten runt din betongyta. 

 

Bildspel altaner & gångar

   

 • Smågatsten & antiksten 21x14x5
 • 21x14x5 Munksten skarp kant grå och svart ram
 • 35x35 grå & Svart schakmönster

 

Altaner & gångar produkter

 

Smågatsten eller knott

 

Smågatsten fungerar på alla ytor; garageuppfarter, gångar, altarer och offentliga miljöer. Det ger ett klassiskt utseende som man återfinner i många äldre miljöer och villaområden. Oerhört robust och slitstarkt som bara blir vackrare med tiden - en lätt slipad yta.

Ytan är förvisso något ojämnare än slät betong, men rent praktiskt är det ett mindre problem. Bord och stolar står stabilt och det fungerar utmärkt att spatsera på.

Installationen kräver visst kunnande och det är oftast inget man skall ge sig på som lekman. De flesta vill dessutom lägga i bågar. Anlita fackman. 

   

Bildspel smågatsten

 

 • Smågatsten bohus
 • Smågatsten bohus
 • Smågatsten innergård Tredje Långgatan
 • Smågatsten innergård Tredje Långgatan
 • Smågatsten bohus
 • Smågatsten bohus
 • Smågatsten BRF i Gamlestan
 • Smågatsten i bågar granittrappa blocksteg

   

Produkter smågatsten

   

   

Skiffer

 

Skiffer är en bergart som ligger skiktad i bergen. Man klyver den, oftast i 2-4 cm tjocka skivor. Ytan blir då naturlig och relativt jämn. Fungerar bra som på ytor som altaner och gångar. För körytor måste skiffern läggas i jordfkutig betong (läs mer här hur man sätter skiffer). Den svenska skiffern kommer från Offerdal i Jämtland. Den har en vacker, blågrå lyster. Vi saluför även en Grekisk skiffer som kommer från orten Kavala. Den är snarlik den svenska, men är något ljusare. Kvalitetsmässigt är de likvärdiga.

 

Bildspel skiffer

   

 • Skiffer Kavala handhuggen
 • Skiffer Kavala handhuggen
 • Skiffer Offerdal oregelbunden
 • Skiffer Kavala handhuggen

   

Skiffer produkter

   

Tillagd i varukorgen