Vilken trappa skall jag välja?

   

   

Man skiljer på terrängtrappor, där stegen byggs i befintlig terräng, och entretrappor, där ett eller flera steg leder in i entrén. Man kan välja natursten, det är då i Sverige oftast granit som lägges i terräng, och skiffer som läggs på befintliga betongsteg som man pratar om. Man kan också välja betongsteg, som är antigen oarmerade eller armerade. 

   

Trappa i natursten

   

Fördelen men trappor i natursten är att du kan salta på dessa under vinterhalvåret utan att de tar skada. De håller även bättre över tid. Det är ofta värt att investera i en naturstenstrappa och istället spara in på markstenen eller andra delar av trädgården. Det är ofta trapor som man använder varje dag. När man blir äldre eller om man har äldre besökare ofta, är det extra viktigt att ha en bra och säker trappa. I terrängtrappor är det vanligast att lägga Blocksteg i granit. Till entrétrappor läggs oftast ett entréplan i granit. Är det flera steg upp till entrén lägger man först blocksteg. Måtten på entréplanen är anpassade så att blockstegen skall passa runt om som ett första steg.

Skiffer används för att klä befintliga betongtrappor. Man för då en mycket tålig och snygg yta. Plansteg i skiffer läggs som trappsteg horisontalt, sättsteg sätts vertikalt. Om man vill ha ett djupare steg eller en entréplan, så lägger man sågade hällar innanför plansteget, alternativt oregelbunden skiffer. Läs mer här om hur man monterar en skiffertrappa. Man kan även klä in en betongtrappa med granit

   

Bildspel trappor i natursten

   

 • Granittrappa blocksteg med kullersten & Skiffer
 • Granittrappa blocksteg granitkantsten RV4
 • Granittrappa blocksteg
 • Skiffer Oppdal plansteg bruten kant, murade sättsteg
 • Blocksteg granit mörkgrå 100x35x15

   

Trappor Natursten produkter

   

   

Trappa i betong

   

Fördelar med att bygga en trappa i betong är bland annat att det är billigare. De är ofta hanterbara för hand, till exempel Compac trapp. Mindre blocken är oarmerade, medan längre block än 70 cm oftast är armerade.

   

Bildspel trappor i betong

   

 • Country manor
 • Country manor
 • Compac trapp
 • BLock rustik, rustik marksten, structura plattor från St:Eriks
 • Compac trapp
 • Compac trapp
 • Compac trapp
 • Blocksteg betong borstad
 • Blocksteg betong borstad

   

Trappor betong produkter

   

Entrétrappor

   

Entrétrappor finns som hela plan i granit eller armerad betong. Dess lyfts på plats med kran från lastbil eller med hjälp av grävmaskin. Om det är en stor plan kan man lägga Blocksteg runt om, sedan fylla bakom med makadam, packa och sedan lägga granitplattor. Man kan även lägga till exempel Rustik block runt om, fylla med makadam och sedan lägga till exempel Rustik sten innanför. Läs mer här om montering.

   

  Bildspel Entrétrappor  

   

 • Entréplan granit 140x105x15
 • Granit halvrund entrétrappa
 • Entrétrappa granit mörkgrå
 • Halvrund och rektangulär granit

   

Produkter entrétrappor

   

Tillagd i varukorgen